Energiebesparende maatregelen: van verduurzamingsleningen tot financieringsproblemen

Steeds meer woningbezitters doen beroep op een verduurzamingslening of -subsidie. En dat is niet gek, met oog op de stijgende (en inmiddels torenhoge) gasprijzen. Isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen: ze zijn niet aan te slepen. Het is natuurlijk even een investering, maar het is al snel rendabel en ze leveren hun geld dubbel en dwars op. Maar niet iedere huisbezitter krijgt de financiering rond.

 

Lenen voor verduurzamen

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) heeft één op de vijf huiseigenaren geen financieringsmogelijkheden voor gasloos wonen. En dat terwijl voor de verduurzaming van de eigen woning gunstige leenvoorwaarden gelden. Verschillende banken geven bijvoorbeeld rentekorting op groene leningen en daarnaast is het mogelijk om via de hypotheek 6% extra te lenen bovenop de marktwaarde van de woning om energiebesparende maatregelen mee te treffen. Als de woningbezitter daarmee een gunstiger energielabel binnensleept, kan deze bij sommige geldverstrekkers dan ook nog eens rekenen op extra korting. Daarnaast springt de overheid ook bij: bij veel gemeenten kunnen huisbezitters namelijk energiebespaarleningen afsluiten en ook zijn de subsidieregelingen verruimd.

Bij de meeste gemeenten kan de verduurzamingslening worden aangevraagd via het Nationaal Warmtefonds. Hier zagen ze al sinds oktober (toen de gasprijzen omhoogschoten) een stijging in het aantal aanvragen. Ook verstrekken sommige gemeenten gunstige leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Zij zien tevens een fikse toename van aanvragen.

 

Voorwaarden

Ook voor de duurzaamheidsleningen via gemeenten geldt een inkomenstoets. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft de voorwaarden vorig jaar nog aangescherpt om te zorgen dat huisbezitters niet té veel lenen. Maar de keerzijde is dat deze strengere normen het treffen van energiebesparende maatregelen hierdoor in de weg kan staan.

Zoals gezegd, is volgens DNB gasloos wonen niet voor iedereen weggelegd. Uit een recent onderzoek van DNB blijkt dat deze aanpassing voor particuliere woningeigenaren gemiddeld € 24.000 kost. De exacte investering is afhankelijk van de woning, het huidige energielabel en de verduurzamingswensen. Wie de investering niet kan betalen met eigen middelen, kan bijlenen. Maar voor één op de vijf huishoudens is dit niet mogelijk.

Wrang genoeg komt dat vaker voor bij gezinnen met een laag inkomen, in een slecht geïsoleerde woning. Zij zitten vast en zien hun energienota met honderden euro’s per maand stijgen.

 

Werkelijke lasten

Toch kan de hypotheeklening wellicht uitkomst bieden. Voor huizen met een laag energielabel (vanaf label D) stijgen de verbruikskosten met honderden euro’s. Ondanks dat verduurzamen een forse besparing teweeg kan brengen, is er eerst een investering nodig. Het heeft voordelen dit via een hypotheek te regelen.

Hoewel de rente de laatste maanden wel wat is gestegen, is deze historisch gezien nog erg laag. Daarnaast is het mogelijk om een deel van de schuld aflossingsvrij te maken. Hoewel hierbij geen recht bestaat op hypotheekrenteaftrek, zijn de maandlasten lager dan bij een lening waarop wel wordt afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kan worden gekeken naar de werkelijke lasten die je voor je hypotheek (en je overige vaste uitgaven) betaalt. En doordat je energieverbruik na verduurzaming daalt, gaan je energielasten ook omlaag.

 

Verhoogde inschrijving?

Als je bij het afsluiten van je huidige hypotheek hebt gekozen voor een verhoogde inschrijving, dan kun je nu misschien zonder het maken van extra notariskosten je hypotheek verhogen. Met deze verhoging kun je dan wellicht energiebesparende voorzieningen betalen. Ook het opnemen van een stukje overwaarde biedt mogelijk uitkomst. Maar de extra lasten voor de verhoging van je hypotheek moeten wel passen bij je inkomen.

 

Subsidie

Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de Rijksoverheid kunnen woningeigenaren 30% terugkrijgen van de investering in energiebesparende maatregelen. Maar ook via deze weg moet de woningeigenaar de verduurzaming eerst zelf betalen: de subsidie kan pas worden aangevraagd nádat de werkzaamheden zijn afgerond (maar ook binnen een jaar na afronding van de werkzaamheden).

Benieuwd naar of jij in aanmerking komt voor ISDE? Klik dan hier voor het stappenplan en de rekentool.

Voorwaarden ISDE

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van 30%, moet de huisbezitter binnen een jaar minimaal:

1. Twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren; ÓF

2. Eén isolatiemaatregel combineren met het installeren van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Vanaf 2023 kan deze subsidie ook worden aangevraagd als de huisbezitter slechts één renovatie wil laten uitvoeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze experts denken graag met je mee!

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline