Privacy

De persoonsgegevens die je achterlaat bij het gebruik van deze website worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en ingezet om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit resulteert uit een wettelijke verplichting of overeenkomst.

Wanneer je geen informatie van ons wilt ontvangen, kan je dit aan ons kenbaar maken. Alle persoonsgegevens worden dan verwijderd voor zover de wetten die gelden binnen de financiële dienstverlening ons dit toestaan. U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben geregistreerd.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline