Disclaimer

Finenzo en (eventuele) andere leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Als je via deze website door middel van een hyperlink een website van derden bezoekt dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Finenzo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Aan de berekeningen die op de website kunnen worden gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen zijn aan wijzigingen onderhevig en indicatief van aard.

De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid zonder toestemming van Finenzo. Verder dienen de aanwijzingen van Finenzo betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline