Woning kopen? Leg je afspraken goed vast!

Als je samen met je partner een woning koopt, is het erg belangrijk dat bepaalde afspraken goed worden vastgelegd. Dit geldt – onder andere in verband met de erfbelasting – al helemaal als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben afgesloten. Hieronder gaan we in op een aantal aandachtspunten en mogelijkheden bij het samen kopen van een woning.

Huwelijk of partnerschap is geen vereiste

Om samen een woning te kunnen kopen, hoef je niet getrouwd te zijn. Ook is het niet verplicht om een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract af te sluiten. Hoewel je dus als partners dus ‘gewoon; samen een woning kunt kopen, is het toch belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen.

Overlijdensrisicoverzekering

Stel dat één van jullie komt te overlijden. Je moet er dan niet aan denken dat de andere partner de woonlasten niet meer kan betalen en de woning dus verkocht moet worden. Er zijn verschillende opties om dit te voorkomen. Zo zou je bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, waarmee een deel van de hypotheek wordt afgelost en de maandlasten dus lager worden.

Verblijvingsbeding

Daarnaast is het goed om te kijken naar de erfrechtelijke gevolgen van het overlijden van één van jullie. Als je niet getrouwd of geregistreerd partner bent, ben je geen erfgenaam van elkaar. Het eigendomsdeel van de overleden partner gaat dan over op de erfgenamen. Als er geen kinderen in het spel zijn, zijn dat in de meeste gevallen de ouders van de overledene. Zij moeten dan minimaal 30% en vaak zelfs 40% erfbelasting betalen. In theorie kunnen de ouders hun eigendomsdeel van de woning daarnaast opeisen. Als je de woning als achterblijvende partner dan niet kunt overkopen, zal deze gedwongen moeten worden verkocht. Wil je dit voorkomen, dan zou je bij de notaris een zogenaamd verblijvingsbeding kunnen opnemen. Hierin staat dan dat de gezamenlijke woning bij overlijden van één van de partners automatisch naar de langstlevende partner gaat. Een verblijvingsbeding kan worden opgenomen in een samenlevingscontract of in de akte van levering van de woning. Als het eigendomsdeel van de woning overgaat als gevolg van het verblijvingsbeding, dan is mogelijk zelfs geen erfbelasting verschuldigd.

Samenlevingscontract

Een verblijvingsbeding heeft betrekking op de gezamenlijke bezittingen. Hierbij kun je denken aan de woning, maar ook aan de gezamenlijke auto of de inboedel. Daarnaast kun je in een notarieel samenlevingscontract andere afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld over de verzorging over en weer en over de verdeling van de gezamenlijke woning als jullie in de toekomst onverhoopt uit elkaar zouden gaan.

Testament

In een testament kun je afspraken vastleggen over bezittingen die niet gemeenschappelijk zijn. Met een testament wijk je af van de wettelijke verdeling in het erfrecht. Je benoemt elkaar in een testament dus tot erfgenaam. Ook kan met een testament vaak een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting worden bespaard. Als jij en je partner ook als fiscaal partners worden aangemerkt, dan hoeft over de eerste circa € 680.000 geen erfbelasting te worden betaald. Daarnaast bedraagt het tarief in de erfbelasting slechts 10% tot 20% (in plaats van 30% tot 40%). Gehuwden en geregistreerd partners worden voor Successiewet automatisch aangemerkt als fiscaal partners.

Toch trouwen of een geregistreerd partnerschap?

Als je samen een woning hebt gekocht en vervolgens toch besluit om te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten, dan is het goed om stil te staan bij de gevolgen hiervan. Als je niets regelt, dan wordt de eigendomsverhouding in de woning automatisch 50%/50%, ook als je de woning in een andere eigendomsverhouding hebt gekocht. Daarnaast word je automatisch elkaars wettelijk erfgenaam na de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Samenvattend

Wanneer je van plan bent om samen een woning te kopen, dan is het belangrijk dat je hierover goede afspraken maakt. Zorg dat je bepaalde zaken goed vastlegt en laat je hierover goed adviseren door een deskundige. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

 

 

 

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline