Vervallen jubelton: wat zijn nog de mogelijkheden?

Op dit moment kan iedereen aan een ander belastingvrij een bedrag schenken van € 106.671. Hiervoor gelden als voorwaarden wel dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning én dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Vanaf 2024 vervalt de mogelijkheid om belastingvrij een dergelijk hoog bedrag te schenken en vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Maar er is ook goed nieuws: door dit jaar alvast een bedrag te schenken, kun je volgend jaar alsnog ruim een ton schenken!

Overgangsrecht

Het bedrag van de belastingvrije schenking mag worden gespreid over meerdere jaren. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld in 2022 en in 2023 een schenking kan doen van € 50.000. Omdat beide schenkingen lager zijn dan € 106.671, zijn deze allebei belastingvrij. Dat betekent dat als de eerste schenking in 2022 wordt gedaan, deze schenking in 2023 belastingvrij kan worden aangevuld tot maximaal € 106.671. De Belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat de eerste schenking – dus de schenking die in 2022 wordt gedaan – minimaal € 5.678 (voor een kind) of € 2.275 (voor iemand anders) moet zijn. Als de schenking in 2022 lager is dan deze bedragen, kan de schenking niet belastingvrij worden aangevuld in 2023.

Aangifte doen

Om een beroep te doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling, moet je wel aangifte schenkbelasting doen. Dit kan via de website van de Belastingdienst. Je moet aangifte doen in het jaar waarin je de eerste schenking ontvangt. Als je dus in 2022 en in 2023 een schenking krijgt, moet je in 2022 aangifte doen. In deze aangifte geef je dan aan dat je het bedrag van de schenking besteedt aan de eigen woning.

Besteding van de schenking

De schenking moet worden besteed aan de eigen woning. Dat is de woning waar je feitelijk in woont, dus je hoofdverblijf. Met de schenking kun je een eigen woning kopen, maar bijvoorbeeld ook verbouwen of verduurzamen. En als je bijvoorbeeld een woning op erfpachtgrond hebt, mag je met de schenking ook het erfpachtrecht afkopen.

Het bedrag moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar na de eerste schenking worden besteed aan de eigen woning. Bij een schenking in 2022 moet het bedrag dus uiterlijk op 31 december 2024 aan de eigen woning zijn besteed. Je hoeft dus niet meteen in hetzelfde jaar als de schenking een eigen woning te kopen. Als het niet lukt om de schenking binnen de hiervoor gestelde termijn te besteden, moet dit aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Er moet in dat geval alsnog schenkbelasting worden betaald. Om dit te voorkomen, kan de schenking worden terugbetaald aan de schenker. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een voorwaardelijke schenking. Dit betekent dat de schenking pas definitief wordt als het bedrag daadwerkelijk wordt besteed aan de eigen woning.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om een belastingvrije schenking te doen? Neem dan contact op met één van onze financieel adviseurs.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline