Is de jubelton binnenkort verleden tijd? Dat zou zomaar kunnen

Wie een (klein)kind een schenking wil doen voor de eigen woning, kan momenteel tot een ton belastingvrij schenken. In 2017 werd het vrijstellingsbedrag namelijk verhoogd van ongeveer € 50.000 naar de huidige € 105.302. De kritiek op deze regeling neemt echter toe.

In 2021 mag er dus tot maximaal € 105.302 belastingvrij worden geschonken aan wie dan ook. Of het nou voor de kinderen is of voor de buren: dat maakt niet uit. Wel op voorwaarde dat de ontvanger jonger is dan 40 jaar (of dat wanneer de ontvanger ouder is dan 40 jaar, diens partner wél jonger is dan 40). De dag van de 40e verjaardag telt ook nog mee. Ook moet het bedrag worden besteed aan de aankoop of verbouwing van een eigen woning of het aflossen van de hypotheekschulden hierop.

De jubelton

Deze regeling, die ook wel de jubelton wordt genoemd, is ontstaan in de tijd dat veel huizen financieel onder water stonden. Een huis staat onder water als de hypotheekschuld hoger is dan de woningwaarde. Laagdrempelig schenken zou bijdragen aan de oplossing. Echter bleken andere maatregelen effectiever (zoals het maximeren van hypotheken op 100% van de woningwaarde én dat renteaftrek alleen mag worden toegepast voor leningen waarop wordt afgelost). Dit zijn de bevindingen van onderzoeksbureau SEO, in opdracht van het ministerie van Financiën. In het rapport ‘Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning’ uit mei 2021 zijn deze bevindingen terug te lezen. Daardoor neemt de kritiek op de regeling nu toe.

Kritiek

Het politieke draagvlak voor de jubelton neemt af, omdat de schenkingen vooral terechtkomen bij kinderen van vermogende ouders. Daarnaast wordt de schenking met name gebruikt voor het financieren van een eerste woning of duurdere doorstroomwoning, in plaats van voor het aflossen van een hypotheekschuld. Het SEO zegt daarover: “Dit verkleint niet alleen het bereik van de maatregel, maar heeft ook als nadelig neveneffect dat de vermogensongelijkheid binnen generaties hierdoor toeneemt. […] De ontvangers hadden al een goede uitgangspositie voordat ze de schenking kregen.” Ook concludeert het SEO dat een deel van de starters die een schenking ontvangen, dit geld gebruiken om een woning te kopen die ze anders niet zelf hadden kunnen financieren.

Omdat een noemenswaardig effect als gevolg van de maatregel uitblijft en ook vanwege de bevooroordeling van een specifieke groep kopers, staat de maatregel ter discussie in de Tweede Kamer.

Conclusie

Wie met zekerheid nog een ton belastingvrij wil schenken, kan hier voor de zekerheid het best niet te lang mee wachten. We zien vaak dat dergelijke maatregelen direct worden afgeschaft, zonder overgangsregel of -periode. Dit zou zomaar ook kunnen gebeuren voor de jubelton. De ontvanger hoeft momenteel geen eigen woning te hebben of daar zicht op te hebben: de schenking mag nu worden gedaan en volgend jaar of in 2023 worden aangewend voor de aanschaf of verbouwing van een eigen woning.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline