Help, mijn kind zoekt een woning!

In de huidige woningmarkt is het voor veel starters moeilijk om een woning te vinden. Ouders willen op hun beurt vaak wel helpen, maar na de afschaffing (of eigenlijk verlaging) van de zogenaamde jubelton, denken veel mensen dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Toch bestaan er nog verschillende mogelijkheden om kinderen een – vaak noodzakelijk – steuntje in de rug te bieden.

Uitgejubeld

Tot en met 2022 kon iedereen aan een ander ruim € 100.000 belastingvrij schenken. De verkrijger moest voor deze schenkingsvrijstelling wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking besteden aan de eigen woning (denk aan aankoop, verbouwing, verduurzaming of het aflossen van een eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning).

Vanaf 2023 is deze zogenaamde jubelton verlaagd naar € 28.947 en vanaf 2024 vervalt de vrijstelling helemaal. Mensen die al in 2022 een schenking hebben gedaan voor de eigen woning, kunnen deze schenking onder bepaalde voorwaarden in 2023 nog wel aanvullen tot ruim € 100.000. Ouders kunnen bij schenkingen aan hun kinderen overigens ieder jaar een hogere vrijstelling (ruim € 6.000) benutten. Dit geldt ook na de afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 2024.

Familiebank

Een andere mogelijkheid om kinderen te helpen bij de aanschaf van de woning is door als ouders zelf een lening te verstrekken. Het voordeel hiervan is dat het kind niet afhankelijk is van de voorwaarden van de bank en dat de betaalde rente binnen de familie blijft. Aan de familiebank zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Zo mag de rente niet te hoog zijn (deze moet zakelijk zijn) en moet de lening in maximaal 360 maanden annuïtair of lineair worden afgelost. Als niet aan die laatste voorwaarde wordt voldaan, is de rente over de schuld – uitzonderingen daargelaten – niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Let op:

Voor de aftrekbaarheid van rente over de familiebanklening is het verder vereist dat de geldlener (in veel gevallen dus het kind) in de aangifte inkomstenbelasting informatie verstrekt. Met deze informatie kan de Belastingdienst beoordelen of sprake is van een lening waarvoor de rente aftrekbaar is, een zogenaamde eigenwoningschuld.

Voor de ouders valt de vordering op hun kind (dus de uitstaande geldlening) een vordering die in box 3 valt. En omdat de regels in box 3 vanaf 2023 veranderd zijn, is het goed om je te laten adviseren over de fiscale gevolgen van een familielening.

Tip:

Het is mogelijk om een constructie te bedenken, waarbij de jaarlijks verplichte rente en aflossing worden terug geschonken aan het kind. Deze schenking moet dan wel onder de jaarlijkse vrijstelling voor kinderen blijven. Als dat niet het geval is, moet het kind mogelijk schenkbelasting betalen.

Andere mogelijkheden

Naast de (belastingvrije) schenking en de familiebanklening zijn er nog verschillende andere mogelijkheden om kinderen te helpen bij de aanschaf van hun woning. Je kunt denken aan:

  • Hierbij krijgt de bank extra zekerheid dat de lening aan het kind uiteindelijk wordt terugbetaald. Dit kan voor de bank net het verschil maken om de benodigde lening toch te verstrekken.
  • De woning samen met het kind kopen of de woning zelf kopen en vervolgens verhuren aan het kind.

Aan alle mogelijkheden zitten diverse juridische en fiscale haken en ogen. Laat je daarom altijd goed voorlichten door een financieel adviseur. Deze kan de verschillende opties met je doornemen en je een advies geven over de meest passende oplossing in jouw specifieke situatie.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline