Energiecompensatie in 2023: prijsplafond, toeslag en subsidies

Ook in 2023 worden huishoudens weer op verschillende manieren gecompenseerd voor de hoge energielasten. Zo geldt er een prijsplafond, krijgen huishoudens met een lager inkomen weer energietoeslag en gelden er opnieuw subsidies voor wie de eigen woning wil verduurzamen.

Prijsplafond

Voor kleinverbruikers geldt in 2023 tot een bepaalde grens een prijsplafond. Als er meer gas en/of elektriciteit wordt gebruikt, geldt voor het meerdere dat de marktprijs moet worden betaald. In 2023 ligt het plafond voor gas op 1.200 m3 en voor elektriciteit op 2.900 kWh (beide grenzen gelden voor heel 2023). Tot deze grenzen bedraagt het tarief voor gas maximaal 1,45 per m3 en voor elektriciteit € 0,40 per kWh.

Huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) vallen niet onder het prijsplafond. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel appartementen of studentenkamers. Er wordt wel een andere compensatie bedacht die vergelijkbaar is met het prijsplafond. Hoe deze compensatie er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Ook ondernemers krijgen te maken met compensatiemaatregelen: voor mkb-bedrijven met een kleinverbruikaansluiting geldt het prijsplafond, terwijl er een speciale compensatieregeling komt voor bedrijven die veel energie gebruiken.

Energietoeslag

Huishoudens met lagere inkomens krijgen ook in 2023 een energietoeslag van € 1.300. Het netto-inkomen in 2022 mocht hierbij niet hoger zijn dan € 1.310,05 voor alleenstaanden of € 1.871,50 voor samenwonenden. Daarnaast geldt de toeslag alleen voor personen die 21 jaar of ouder zijn. In bepaalde gevallen wordt de toeslag automatisch uitgekeerd, maar het is ook mogelijk dat de toeslag specifiek moet worden aangevraagd.

Subsidies

Naast het prijsplafond en de energietoeslag, worden eigenwoningbezitters ook gecompenseerd als ze energiebesparende maatregelen treffen. Door middel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan tot maximaal 30% van de investeringskosten worden teruggekregen als minimaal twee isolatiemaatregelen (of één isolatiemaatregel en één andere maatregel) worden getroffen. In 2023 kan zelfs 15% van de investering worden teruggekregen als slechts één maatregel wordt getroffen.

Let op:

De subsidie wordt alleen verstrekt als de maatregelen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Personen die zelf isolatiemaatregelen treffen, kunnen hiervoor dus geen subsidie aanvragen!

Ook je woning verduurzamen?

Door de hoge energielasten is een investering in energiebesparende maatregelen steeds sneller terugverdiend. Daarnaast bestaan er verschillende financieringsmogelijkheden (bijvoorbeeld een verhoging van het hypothecair krediet of een speciale Energiebespaarlening) en dus ook subsidies. Overweeg jij ook een verduurzaming van je woning? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline