Drie financiële tips voor studenten

Voor veel middelbare scholieren mocht aan het eind van het afgelopen schooljaar de vlag weer uit. Volgens het Nibud maakt de nieuwe lichting studenten in spe zich meer zorgen over het financieren van hun studie. En dat terwijl het collegegeld voor 2021/2022 is gehalveerd vanwege de coronamaatregelen.

Meer zorgen over studieschuld Drie financiële tips voor studenten

Uit het Studentenonderzoek 2021 van het Nibud blijkt dat het aantal studenten met een rentedragende lening is gedaald van 55% in 2017 naar 45% in 2021. Nog geen derde van de thuiswonende studenten maakt gebruik van deze lening. Als we kijken naar de uitwonende studenten, leent bijna twee derde. Het Nibud concludeerde ook dat minder studenten maximaal lenen: in 2017 deed 31% dit en in 2021 nog maar 19%.

Studenten vertellen verder dat DUO geld lenen té makkelijk maakt. Een kleine groep ziet een studieschuld als investering in de toekomst, maar de meeste studenten zijn juist bang dat een studieschuld in de toekomst een belemmering gaat vormen. Ruim de helft hiervan voorziet problemen in het aanvragen van een eerste hypotheek. Iets minder dan de helft vreest voor problemen met de afbetaling.

Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van de eventuele gevolgen van een studieschuld.

Tip 1

De laagdrempelige rekenhulp van DUOmaakt de gevolgen van het maandelijkse leenbedrag inzichtelijk. Leen niet meer dan noodzakelijk, want ondanks dat de rente nu 0% is, hoeft dat niet over de gehele looptijd zo te zijn. Als je de lening met € 50 per maand kunt verlagen, dan scheelt je dat over de volledige looptijd maar liefst € 4.000.

Ouders springen vaker bij

Steeds meer studenten krijgen financiële bijval van hun ouders. Dit aantal is met 15% gestegen (naar € 211 per maand) ten opzichte van vier jaar geleden (toen € 165 per maand). Daarbij blijven de studenten van nu vaker thuis wonen: in 2017 woonde meer dan de helft op kamers en in 2021 woont de meerderheid juist nog thuis om geld te besparen. Dit gaat niet alleen op voor de ‘corona-eerstejaars’, maar ook voor tweede- en derdejaars studenten.

Wie studeert, brengt zelf wel meer geld in het laatje. In 2017 verdienden studenten met een bijbaantje gemiddeld € 407 per maand, in 2021 is dit gemiddeld € 508. De coronamaatregelen en lockdowns hebben ervoor gezorgd dat studenten beter konden sparen en dus beter rondkwamen dan de jaren ervoor.

Minder kennis over leenstelsel

Studenten hebben drie belangrijke bronnen van inkomsten: studiefinanciering, werk en geld van ouders. Afhankelijk van de situatie en wensen van de student kan een studieschuldbestaan uit een (rentedragende) studielening, collegegeldkrediet, aanvullende beurs, studentenreisproduct (ov-kaart) en eenoudertoeslag. Volgens het Nibud neemt de kennis over deze leenmogelijkheden af. Een derde van de studenten weet bijvoorbeeld niet dat er rente wordt gerekend over een studieschuld. Daarnaast weet een kwart van de studenten niet dat de aanvullende beurs bestaat.

Tip 2

De aanvullende beurs is geen lening en hoeft, wanneer de student tijdig afstudeert, dus niet te worden terugbetaald. De ’tool’ Aanvullende beurs beantwoordt vragen hierover binnen slechts één minuut. Meer informatie over de studiefinanciering vind je op de DUO-pagina geld voor school en studie.

Tip 3

Vergeet de toeslagen vanuit de overheid niet:

  • Als de student 18 wordt, kan zorgtoeslag worden aangevraagd. Vergeet niet ook de eigen ziektekostenverzekering af te sluiten.
  • Misschien komt de uitwonende student ook in aanmerking voor huurtoeslag. Vergeet niet ook de benodigde verzekeringen af te sluiten, zoals voor uitwonende studenten in elk geval een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

(Dubbele) halvering collegegeld

Elke student begint het collegejaar 2021/2022 met een financiële meevaller. In verband met de coronapandemie krijgen studenten korting op het college-, cursus- of lesgeld. Het wettelijk collegegeld komt dit jaar daarom uit op € 1.084. Eerstejaars studenten én tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen slechts de helft, wat uitkomt op € 542.

Klik hier voor meer bijzonderheden over het collegegeld.

Sparen is verdienen

Goede adviezen kunnen je geld besparen en dus geld opleveren – bij elke stap in je leven. Heb je dus vragen of bedenkingen voor onze financieel experts? Neem dan gerust contact met ons op.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline