Hypotheekrente verwachting voor 2019

Verschillende spelers op de hypotheekmarkt hebben hun verwachtingen voor de hypotheekrente in 2019 bekend gemaakt. Wat gaat de hypotheekrente doen in 2019?

Samengevat: de kortlopende rentes blijven voorlopig nog gelijk, de rentetarieven voor langlopende rentevastperiodes zullen in de loop van 2019 licht gaan stijgen.

Korte hypotheekrente
De kortlopende hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd. Nu de inflatie nog laag is heeft de Europese Centrale Bank (ECB) geen haast met het aanpassen van haar beleidsrentes. Om die reden is de algemene verwachting dat de korte hypotheekrentes in 2019 nog wel stabiel zullen blijven.

Lange hypotheekrente
De hypotheekrente op leningen met een lange rentevastperiode volgt min of meer de economische ontwikkeling. Groeit de economie, dan ligt ook een stijging van de rente voor de hand. Door de economische crisis heeft de ECB gedurende lange tijd maandelijks miljarden in de economie gepompt door staatsleningen van zwakkere Eurolanden op te kopen. Op die manier is de rente historisch laag geworden. Door die lage rente probeert de ECB kredietverlening te stimuleren, waardoor er meer besteed wordt. Op die manier kan de economie de wind in de rug krijgen. Een goede graadmeter is de inflatie. De ECB streeft naar een inflatie van 2%. Het afgelopen jaar was de inflatie gemiddeld 2,03%.

‘Groeit de economie, dan stijgt normaal ook de rente. Maar door de ECB is de rente juist historisch laag geworden.’

De economie zit weer in de lift en daarom is de ECB begonnen met afbouw van de stimuleringsmaatregelen. De verwachting was dat daardoor de rente wat zou stijgen, maar dit is in de praktijk niet gebeurd. Het plan van de ECB is om het opkoopprogramma begin 2019 helemaal te beëindigen, ondanks dat de inflatie nog niet op het niveau is dat ze graag zou willen. Door de verwachte loongroei in 2019 zal de inflatie wel een zetje in de juiste richting krijgen, zo is de verwachting.

De volgende stap is dan dat de ECB haar beleidsrente gaat aanpassen. Aangekondigd is dat die pas op zijn vroegst na de zomer van 2019 zal worden aangepast. Afhankelijk van die ontwikkeling is de verwachting dan ook dat de langlopende hypotheekrentes (10 jaar en langer) nog even gelijk zullen blijven en pas eind 2019 iets omhoog zullen gaan.

‘Het is de verwachting dat de langlopende hypotheekrentes (10 jaar en langer) nog even gelijk zullen blijven en pas eind 2019 iets omhoog zullen gaan.’

Onzekerheden
Dit blijft echter een voorspelling. Er zijn nu al een aantal onzekerheden aan te wijzen die nog van invloed kunnen zijn. Denk aan de brexit. Wordt dat een harde of een zachte brexit? Daarnaast speelt de onzekerheid over een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. En een derde onzekerheid wordt gevormd door de zorgen over de Italiaanse begroting. Daar wil de regering het begrotingstekort weer laten oplopen, iets wat de Europese Unie juist niet wil. En ook zijn er af en toe weer berichten over tegenvallende economische cijfers. Dat kan allemaal nog doorwerken en de ECB doen besluiten haar beleid aan te passen.

‘De ontwikkelingen in de hypotheekrente zijn dus geen aanleiding om snel actie te ondernemen, maar dat zijn de leennormen van 2019 misschien wel.’

Leennormen 2019
De ontwikkelingen in de hypotheekrente zijn dus geen aanleiding om snel actie te ondernemen, maar dat zijn de leennormen van 2019 misschien wel. We berichtten in de vorige nieuwsbrief dat de normbedragen die je op basis van je inkomen mag lenen in 2019 omhoog gaan als gevolg van de verwachte loonstijging. Inmiddels is het bij een aantal geldverstrekkers mogelijk om alvast een offerte op te vragen op basis van die nieuwe leennormen. De stukken kun je nu alvast aanleveren, waardoor je begin 2019 al een bindende offerte in huis kunt hebben. Heb je plannen om (meer) te lenen, neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen met jou alles in orde maken.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline