Ontwikkelingen woningmarkt eerste kwartaal 2023

Onlangs heeft het Kadaster de cijfers bekendgemaakt over de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2023. Hieruit blijkt onder andere dat er voor starters meer mogelijkheden zijn gekomen om een woning te kopen en dat deze groep vooral veel appartementen koopt.

Starters maken meer kans

Door de licht gedaalde woningprijzen maken starters tegenwoordig iets meer kans op de woningmarkt. Daar staat echter tegenover dat hun leencapaciteit door de gestegen rente nog altijd fors lager is dan een aantal jaren geleden. Starters hebben in het eerste kwartaal ongeveer 2% meer woningen gekocht dan in het eerste kwartaal van 2022. Daar staat voor doorstromers een daling van 14% tegenover.

Opvallend is dat doorstromers wel vaker een woning met een gunstig energielabel (A of B) kunnen kopen. Voor starters liggen deze woningen minder vaak binnen het bereik: slechts 37% van de starters koopt een woning met een A- of B-woning, terwijl dit percentage voor doorstromers op 46% ligt.

Tip:

Voor het energiezuiniger maken van de woning, kunnen mensen gebruikmaken van extra leenruimte. Daarnaast kan vaak gebruik worden gemaakt van een subsidie.

Nationale Hypotheek Garantie

Door de lichte daling van de woningprijzen, maar vooral door de forse stijging van de NHG-grens vanaf 1 januari 2023 (van € 355.000 naar € 405.000) worden tegenwoordig meer woningen verkocht onder deze grens. In het eerste kwartaal van 2023 is het aandeel verkochte woningen onder de NHG-grens gestegen naar 60%, tegenover 49% in het laatste kwartaal van 2022.

Sterkere daling in de grote steden

Uit de cijfers blijkt verder dat de prijsdaling groter is in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De prijzen daalden hier in het eerste kwartaal van 2023 met gemiddeld 8% ten opzichte van een kwartaal eerder. Ter vergelijking: buiten de grote steden is de prijsdaling met 1% relatief bescheiden. De prijsdaling in de grote steden heeft met name te maken met gedaalde vraag vanuit beleggers, voor wie het kopen van woningen door gewijzigde wet- en regelgeving veel minder aantrekkelijk is geworden.

Woningen zijn het goedkoopste in de gemeente Pekela en het duurste in de gemeente Bloemendaal.

Meer kansen voor modale inkomens

Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal woningen dat betaalbaar is voor huishoudens met een inkomen van 1,5 keer modaal gestegen. Het aantal woningen dat betaalbaar is voor deze groep, bedraagt momenteel 19%.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline