Nieuwe leennormen: minder hypotheek voor lager energielabel

Pasgeleden zijn de nieuwe normen voor de maximale hypothecaire kredieten bekendgemaakt. Uit de nieuwe normen blijkt dat voor woningen met een laag energielabel (E, F of G) minder hypotheek mag worden verstrekt. Voor woningen met een beter energielabel kan juist meer worden geleend.

Hoge energiekosten

De wijzigingen in de leennormen hebben te maken met het feit dat woningen voor iedereen betaalbaar moeten blijven. En omdat de energiekosten bij woningen met een laag energielabel nou eenmaal hoger zijn, is het minder verantwoord om daarnaast ook een (te) hoge hypotheek te hebben. Andersom zijn de energiekosten bij een hoog energielabel lager, waardoor een hogere hypotheek verantwoord is.

Betere energielabels zijn duurder Energiezuinig

Over het algemeen is de trend van de afgelopen jaren dat de woningen met betere energielabels duurder zijn dan woningen waarbij het energielabel lager is. Dat betekent dat de woningen met lage energielabels (en dus hoge en onvoorspelbare energiekosten) vooral terechtkomen bij de lagere inkomens. De ontwikkelingen rondom de leennormen kunnen dit proces extra versnellen. Momenteel heeft van alle woningen met een waarde lager dan € 200.000 slechts 4% een A-label. Ter vergelijking: bij woningen van meer dan € 400.000 heeft één op de vijf woningen een A-label.

Verduurzaming verhoogt woningwaarde

Meer dan ooit levert een verduurzaming van de woning een gunstig resultaat in de prijs van de woning op. Als een woning wordt verduurzaamd van label D naar label A+, dan kan dat zelfs leiden tot een waardestijging van maar liefst 10,4%. Maar ook een kleinere stap, bijvoorbeeld van C naar A (+5%), kan al zorgen voor een mooie waardestijging. Het is dus ook voor woningeigenaren die op termijn mogelijk nog willen verkopen interessant om hun woning te verduurzamen.

Ook voor de verduurzaming van woningen gaat het extra leenbedrag omhoog. Daarnaast kan op verschillende andere manieren, bijvoorbeeld via een Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds, geld worden geleend voor de verduurzaming van woningen. Voor personen met lage en middeninkomens (huishoudinkomen tot € 60.000) kan dit tegen 0% en in bepaalde gevallen zelfs zonder aflossing te hoeven betalen. Neem voor deze mogelijkheden altijd contact op met je financieel adviseur. Deze kan jou begeleiden bij de meest passende oplossing.

Internetconsultatie

De ontwikkelingen ten aanzien van de leennormen zijn nog niet helemaal definitief. Momenteel loopt er een internetconsultatie voor de maatregelen. Dat betekent dat iedereen feedback kan geven op de voorgestelde plannen en dat deze dus nog enigszins kunnen wijzigen. Maar over het algemeen worden de voorgestelde maatregelen wel doorgevoerd. De wijzigingen in de leennormen zijn gebaseerd op een advies van het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud). Als de wijzigingen doorgaan, dan gelden ze voor hypotheken waarvan het bindend aanbod is uitgebracht vanaf 1 januari 2024.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline