Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen en groep studenten

Net als vorig jaar, kunnen huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum rekenen op een energietoeslag van € 1.300. Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Carola Schouten, liet namelijk weten dat ondanks dat de energierekening lager is dan vorig jaar, deze alsnog een stuk hoger is dan voorheen.

De spelregels

Voor huishoudens met een laag inkomen is deze toeslag van groot belang. De regels zijn wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. In 2023 is het sociaal minimuminkomen namelijk iets gestegen. Wie als alleenstaande dit jaar maandelijks netto maximaal € 1.434,79 verdient of als samenwoner € 2.049,70, kan de toeslag bij de eigen gemeente aanvragen.

Studenten

Ook voor een specifieke groep studenten is er goed nieuws: uitwonende studenten met een aanvullende beurs in schooljaar 2023-2024, kunnen via DUO rekenen op een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van € 400. Deze gift wordt waarschijnlijk in december van dit jaar uitgekeerd.

Nog even wachten

Voordat de energietoeslag in 2023 ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd, moet het plan nog wel worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Dit is nog niet gebeurd. Gemeenten kregen wel de mogelijkheid om in de eerste helft van 2023 bij wijze van voorschot alvast een bedrag van € 500,- uit te keren, maar op de overige € 800,- (of € 1.300,- voor huishoudens die nog geen voorschot hebben gekregen) moet dus nog even worden gewacht. Voor wie financieel echt in de problemen dreigt te komen, kan bij de gemeente eventueel nog de zogenaamde ‘bijzondere bijstand’ worden aangevraagd.

Energieplafond

Het is belangrijk de energietoeslag niet te verwarren met het energieplafond. Het energieplafond geldt voor iedereen (dus niet alleen voor de lagere inkomens) en houdt in dat energieleveranciers tot een bepaald verbruik voor elektriciteit en gas niet meer mogen rekenen dan een maximumtarief. Voor meer informatie hierover, kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline