Prinsjesdag 2021: wat betekent de Miljoenennota voor jou?

2021 kende een sobere en ietwat vreemde Prinsjesdag. Naast het ontbreken van allerlei festiviteiten én natuurlijk het welbekende rondje in de Gouden Koets, hoefden we in de begroting dit jaar ook geen grote wijzigingen te verwachten. We hebben immers nog altijd te maken met een demissionair kabinet. In de Miljoennennota zijn echter wel een set voorgenomen wijzigingen opgenomen, waar we nu al rekening mee kunnen gaan houden. In dit stuk nemen we je mee in wat ons zoal te wachten staat.

Koopkracht voor iedereen vrijwel gelijk

Volgens het Centraal Planbureau gaat de gemiddelde koopkracht er in 2022 met een stijging van 0,1% nauwelijks op vooruit. Deze kleine groei wordt verwacht bij de werkenden, uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Voor de tweeverdieners, gezinnen mét kinderen en gepensioneerden blijft de koopkracht gelijk. Voor de alleenverdieners wordt volgend jaar een stabiel gemiddelde verwacht van -0,2%.

 

Belasting, de hypotheek en de eigen woning

Het lage tarief in box 1 van de inkomensbelasting daalt in 2022 van 37,10% naar 37,07%. Dat wil zeggen dat wie tussen de € 0 en € 69.398 verdient, iets minder belasting gaat betalen. Voor wie meer verdient dan die drempel, blijft het tarief gelijk – op € 49,50%.

 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt alweer enkele jaren afgebouwd. Per 2022 wordt het tarief waartegen hogere inkomens de hypotheekrente mogen aftrekken, weer verder afgebouwd: van 43% naar 40%. Dit betekent dat de netto woonlasten iets stijgen. Deze aftrek heeft ook betrekking op andere zogenaamde grondslagverminderende posten, zoals partneralimentatie, rente over restschulden en financieringskosten bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek.

Tip: wil je je hypotheek af- of oversluiten? Doe dit dan dit jaar nog, want per 1 januari 2022 wordt dit netto duurder.

Vanaf volgend jaar geldt een lager aftrekpercentage voor de bijkomende financieringskosten voor het afsluiten of oversluiten een hypotheek. Als je meer verdient dan € 69.398, scheelt dat 3% van de taxatie-, advies- en notariskosten én van een eventuele boeterente. Wil je jouw hypotheek dus af- of oversluiten, doe dit dan nog voor we het nieuwe jaar ingaan.

Verduurzaming van de woning

Voor wie in 2022 in aanmerking wil komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), geldt voortaan een hogere grens van € 355.000. Voorheen was dit € 325.000. Als je energiebesparende maatregelen wil financieren met een hypotheek, is de maximale kostengrens nog hoger, namelijk € 376.000. Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen een huisbezitter namelijk tot 6% boven de marktwaarde van de woning lenen. Vanaf volgend jaar kan dus een duurdere woning worden gefinancierd binnen het vangnet van NHG. En voor een lagere premie: die daalt namelijk van 0,7% naar 0,6%. Deze zogenaamde borgtochtprovisie wordt eenmalig betaald bij het afsluiten van een hypotheek met NHG.

 

Private-leaseauto

Vanaf 1 april 2022 wordt de maximale hypotheek lager voor wie privé een auto leaset. Dit heeft te maken met dat Bureau Kredietregistratie (BKR) niet langer 65% van het contractbedrag laat meetellen, maar 100%.

 

Hypotheek

Hieronder vatten we nog een tweetal regelingen samen die van invloed zijn op belastingen.

 

  • Minder aftrek bij geen of kleine hypotheekschuld (Wet Hillen) |Mensen die hun hypotheekschuld (bijna) helemaal hebben afgelost, kunnen niet langer profiteren van hypotheekrenteaftrek. Zij moeten echter wel een fiscale bijtelling (het zogenaamde eigenwoningforfait) betalen over de WOZ-waarde van hun eigen woning. Via de Wet Hillen worden zij hiervoor met een extra aftrekpost gecompenseerd. Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen stapsgewijs afgebouwd. De aftrekpost wordt dan gemaximeerd op 86,67% (90% in 2021). Na 30 jaar is de Wet Hillen helemaal afgebouwd.
  • Voorkomen 8% overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden| Sinds 2021 geldt voor kopers jonger dan 35 jaar die een woning kopen onder bepaalde voorwaarden een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting. Mensen die niet aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoen, maar die wel zelf in de woning gaan wonen, kunnen gebruikmaken van een verlaagd tarief van 2%. Soms komt dat zelf in de woning wonen er niet van, bijvoorbeeld bij een scheiding, een nieuwe baan of overlijden. In de huidige wettelijke regeling wordt alleen rekening gehouden met dit soort onvoorziene omstandigheden, nadat de overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden. Door een wijziging wordt voortaan echter ook gekeken naar onvoorziene omstandigheden tussen het moment van tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. De kopers hoeven dan niet langer het algemene tarief van 8% te betalen als ze door een onvoorziene omstandigheid niet zelf in de woning kunnen gaan wonen.

 

WOZ-waarde

We weten allemaal dat de huizenprijzen flink blijven stijgen. Dit werkt door in de WOZ-waarden van 2022. De Waarderingskamer (toezichthouder WOZ-taxaties) houdt rekening met een stijging van 8,5% tot 9%. Ook gaan gemeenten WOZ-waarden vanaf 2022 baseren op het gebruiksoppervlak van een woning. Voorheen gebeurde dit op basis van het volume. De WOZ-waarde werkt door op meerdere belastingen: controleer je aanslag dus goed. Als je het idee hebt dat deze te hoog is geschat, kun je bezwaar maken bij de gemeente.

 

Daling eigenwoningforfait

De WOZ-waarde is niet alleen belangrijk voor de gemeentelijke heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Ook voor de inkomstenbelasting is de WOZ-waarde bepalend, doordat het eigenwoningforfait (een fiscale bijtelling, waarover eigenwoningbezitters belasting moeten betalen) wordt berekend over de WOZ-waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde dus is, hoe meer belasting moet worden betaald. Goed nieuws is wel dat het eigenwoningforfaitpercentage voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 daalt van 0,50% naar 0,45%. Hierdoor dalen de netto hypotheeklasten voor de meeste eigenwoningbezitters.

Huizenmarkt en duurzaamheid

 

De huizenmarkt is flink oververhit. In Nederland is nood aan zo’n 900.000 extra woningen. Om die huizen te bouwen, maakt het kabinet daar de komende tien jaar een miljard euro extra voor vrij. Dat komt neer op € 100 miljoen per jaar.

Energiebelasting

Om duurzamer energiegebruik te stimuleren, verhoogt het kabinet de energiebelasting in 2022 met 4,2%. De belasting op elektriciteit daalt juist met 2,6%.

 

Energiearmoede

Komend jaar nemen de energiekosten toe. Dit is slecht nieuws voor mensen met een lager inkomen en onvoldoende middelen om de woning beter te isoleren. Dit fenomeen wordt energiearmoede genoemd. Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens hebben hier al mee te maken. Deze groep kampt al met betalingsproblemen en als de energiekosten alsmaar stijgen, is de vrees dat deze groep steeds groter wordt.

 

Nationaal isolatieprogramma

Via het Nationaal Isolatieprogramma gaat het kabinet de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen beter isoleren. Het kabinet trekt hier ruim 500 miljoen euro voor uit. Betere isolatie zorgt voor minder energieverbruik en uitstoot, en dus draagt deze maatregel ook bij aan het (verplicht) terugdringen van de CO2-uitstoot

 

Subsidies

Per 1 januari 2022 wordt de pot van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (IDSE)-regeling aangevuld tot 130 miljoen. Uit deze pot kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting. Voor hybride warmtepompen (zuinige cv-installaties die werken op zowel gas als elektriciteit) wordt maar liefst €288 miljoen vrijgemaakt. Voor deze cv-installatie varieert de subsidie tussen de € 1.000 en € 2.100, mits het past bij de gemeentelijke verduurzamingsplannen van jouw wijk.

Tip: zo kun je gunstiger lenen voor energiebesparende maatregelen? Wellicht kom je in aanmerking voor subsidies of speciale leningen.

Er zijn verschillende manieren om gunstig geld te lenen om verduurzaming van de eigen woning te financieren. Zijn er bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen getroffen? Dan is de wettelijk bepaalde, maximale lening 6% hoger. Ook komen geldverstrekkers soms met andere voordelen. Daarnaast zijn er speciale leningen voor het verduurzamen van woningen. Denk aan de Duurzaamheidslening of de Energiebespaarlening. Ben jij benieuwd naar of jij in aanmerking komt voor bepaalde subsidies? Wij denken graag met je mee.

Neem contact op met uw vestiging

Extra geld voor de zorg

Het kabinet is van plan € 675 miljoen vrij te maken voor hogere salarissen in de zorg. Dit betekent dat zes op de tien zorgmedewerkers er financieel iets op vooruitgaan. Het kabinet betaalt dit bedrag via de vennootschapsbelasting.

 

Premie zorgverzekering

De schatting is dat de premie voor de basiszorgverzekering volgend jaar met € 31,- stijgt. Dat komt neer op een maandelijkse stijging van ruim € 2,50. De zorgverzekeraars moeten hun definitieve premies nog vaststellen. In de plannen van het kabinet is ook te lezen dat de inkomensafhankelijke premie aan de Zorgverzekeringswet, van 0,3% naar 6,7% voor werknemers en 5,45% voor werkgevers. Het eigen risico verandert niet, en blijft dus € 385,-. De maximale zorgtoeslag stijgt echter wel. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt deze premie met maximaal € 40,- en voor alleenstaanden maximaal € 36,-.

Andere belastingmaatregelen

Daling vermogensbelasting

Per 2022 stijgt het heffingsvrij vermogen in box 3 van € 50.000 in 2021 naar € 50.650 in 2022 (€ 101.300 voor fiscaal partners). Boven het heffingsvrij vermogen, betaal je in box 3 – afhankelijk van de hoogte van het vermogen – tussen de 1,82% en 5,53% aan belasting. Dat is iets lager dan in 2021.

 

Stijging bijtelling elektrische leaseauto

Wie een zakelijke leaseauto ook zakelijk gebruikt, moet vanaf volgend jaar 22% van de cataloguswaarde optellen bij het inkomen. Voor volledig elektrische auto’s bedraagt dit percentage nu 12%, maar het verlaagde percentage geldt wel alleen over de cataloguswaarde tot € 40.000. De komende jaren wordt het voordeel voor elektrische auto’s afgebouwd: in 2022 moet 16% aan bijtelling worden gerekend over de cataloguswaarde tot € 35.000. Over de cataloguswaarde boven deze grens, bedraagt het vrijstellingspercentage 22%.

Tip: heb je een huis met laag energielabel? Profiteer dan van rentekorting.

Sommige geldverstrekkers belonen huiseigenaren van een woning met laag energielabel met een lagere hypotheekrente of interessante/gunstige voorwaarden. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij nieuwbouwwoningen, omdat deze immers automatisch al zijn gebouwd naar de meest recente duurzaamheidseisen. Maar natuurlijk kunnen ook aangepaste, oudere woningen een laag energielabel hebben en profiteren van mooie voordelen.

En nu?

Wijzigingen in wette en regels gebeuren continu. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en publiceren nieuws dat voor jou belangrijk is – en soms eventuele waarschuwingen – op onze website.

Samenvattend is het voor nu vooral belangrijk dat mensen met een hoger inkomen (in verband met de financieringskosten bij het af- of oversluiten van de hypotheek) geld kunnen besparen door bepaalde stappen te zetten vóór het nieuwe jaar zich aandient. Denk aan verbouwen, verhuizen, verduurzamen van de woning of verzilveren van overwaarde.

Zie jij toch door de bomen het bos niet meer, of kun je wat hulp gebruiken bij het nemen van financiële beslissingen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs!

© 2024 Finenzo | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline